Als 1e lijns fysiotherapie praktijk is onze missie om de beste kwalitatieve fysio- en manueeltherapeutische zorg en beweegprogramma’s (zgn. ‘best practice’) te leveren volgens de moderne inzichten. Wij zijn direct toegankelijk (zonder verwijzing van arts) en werken met de richtlijnen van het KNGF en CSFV. Daarbij volgen wij de bestaande normen en meest recente wetenschappelijke inzichten en dragen ook een praktische bijdrage in wetenschappelijk onderzoek op het gebied van het houding- en bewegingsapparaat. Door onze fysio- en manueeltherapeutische zorg in combinatie met de beweegprogramma’s en medisch fitness willen wij de mensen in en rondom Veenendaal een bijdrage leveren in het gezond zijn en worden, waarin de mens als individu voorop staat.

Visie:

Wij willen een innovatieve en moderne praktijk zijn die met zijn tijd meegaat wat betreft kennis en praktische uitvoering van therapie. Evidence based en best practice handelen is de basis van onze therapie, we streven naar wetenschappelijke onderbouwing in ons denken en handelen als therapeut. Wij leveren een actieve bijdrage in wetenschappelijk onderzoek op het gebied van het houding- en bewegingsapparaat. Patiënten moeten zich, in onze praktijk, op hun gemak en begrepen voelen waarbij een informele sfeer heerst. Als praktijk willen we een sterke schakel zijn in het leveren van (Multi-disciplinaire) zorg in de regio Veenendaal.

De praktijk wil graag een bijdrage leveren aan kennisoverdracht en overdracht van vaardigheden ten gunste van een goede gezondheid. We bekijken de mens en zijn klacht vanuit een fysiek, mentaal en sociaal oogpunt en de invloeden die het over en weer heeft. De praktijk wil een optimale en doelmatige dienstverlening leveren ten aanzien van de behandeling.

De patiënt staat bij ons centraal en wordt verantwoordelijk geacht voor het oplossen van zijn lichamelijk probleem, waarin de therapeut het proces begeleidt en stuurt op basis van de hulpvraag. We streven naar een zo snel en optimaal mogelijk herstel van de patiënt, waarbij de kwaliteit bovenaan staat.