Fysio- Manueletherapie Holtslag is er voor iedereen met klachten aan het houding- en bewegingsapparaat en wil een belangrijke partner zijn in het gezond worden en blijven van de mens.
Mensen van jong tot oud zijn in onze praktijk op de juiste plek voor een optimale zorg op maat.

Onze praktijk is een moderne, innovatieve praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie, sport-, schouder- en geriatrische fysiotherapie en vele andere specialisaties en is aangesloten bij de verschillende specialistische netwerken.
Als praktijk hebben we veel affiniteit met problemen die variëren van de ouder wordende mens en de problematieken die dit met zich meebrengt tot problemen bij sporters op zowel recreatief als topsportniveau. Om deze reden is er een goede samenwerking met de geriater, thuiszorgorganisaties, sportartsen en sportverenigingen.
Onze therapeuten zijn allen BIG-geregistreerd, staan vermeld in het kwaliteitsregister fysiotherapie en worden bijgeschoold in zowel de verplichte als vrijwillige na- en bijscholing om zo
de hoogstaande kwaliteit te kunnen waarborgen.

Als praktijk zijn we een onderdeel van het Science Netwerk Nederland, waarin we participeren in wetenschappelijk onderzoek, wetenschappers opleiden en zorg dragen dat onze kennis omtrent
nieuwe ontwikkelingen binnen ons beroep optimaal is.
Onze praktijk maakt daarnaast deel uit van GEZ centrum Veenendaal West en GEZ centrum Veenendaal, waarin gewerkt wordt aan ontwikkeling en uitvoering van multidisciplinaire zorgproducten in Veenendaal.

Onze praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Op onze website wordt u geïnformeerd over onze visie, specialisaties en werkwijze van onze praktijk.